IGA

Moskee El Oumma maakt onderdeel uit van het Islamitisch Genootschap Amsterdam (“IGA”). Eén van de doelen van IGA is om de islamitisch-soennitische gemeenschappen in Amsterdam te verenigen en te versterken, ongeacht etnische afkomst. Als aangeslotene van IGA zullen we ons actief inzetten voor dit doel.
Houd voor activiteiten van IGA de website in de gaten via www.igaweb.nl. Voor vragen kan je contact opnemen met IGA via info@igaweb.nl.